9 maj 2011

Animator in residence - zgłoś się!

Jesteś początkującym animatorem kultury? Działasz na wsi, w małym mieście,
na osiedlu? Pracujesz na rzecz lokalnej społeczności? Wspierasz działania młodych ludzi,
a może zachęcasz seniorów by rozwijali swoje pasje? Współpracujesz z organizacją pozarządową lub domem kultury, jesteś wolnym strzelcem? Szukasz inspiracji? Chcesz poznać metody działania Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”? Masz ochotę zrealizować własne działanie animacyjne pod okiem doświadczonych coachów? Weź udział w programie Animator in residence.

Animator in residence to działanie wzorowane na idei popularnych na całym świecie pobytów twórczych artist in residence. Nasz projekt skierowany jest do początkujących animatorów kultury z całej Polski. Wychodzimy z założenia, że najlepiej uczyć się podglądając innych
w działaniu, rozmawiając z praktykami, podejmując własne decyzje i działania.
W ramach programu zaprosimy do Warszawy na 2 tygodnie dwie osoby (od 16 czerwca do 1 lipca jedna osoba i do 15 do 30 września druga osoba), które z naszym wsparciem zrealizują swoją akcję społeczno - kulturalną wokół ulicy Mokotowskiej w Śródmieściu.
W ramach pobytu animatorzy będą uczestniczyć w warsztatach, wernisażach i spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, będą też mieli okazję spotkać się
z inicjatorami ciekawych przedsięwzięć społeczno - kulturalnych i odwiedzić ważne miejsca na społecznej mapie Warszawy.

Co oferujemy?:
• przestrzeń do twórczej pracy,
• warsztaty, spotkania, wsparcie coacha,
• budżet na realizację działania animacyjnego do 2500 zł,
• zakwaterowanie i wyżywienie,
• ubezpieczanie podczas pobytu,
• zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia do udziału w programie, według zamieszczonego niżej formularza, można przesyłać do 24 maja na adres: karolina.pluta@e.org.pl
informacji o projekcie udziela Karolina Pluta
tel. 516 543 707,
e-mail: karolina.pluta@e.org.pl

formularz zgłoszeniowy

Wyboru osób, które zaprosimy do udziału w programu dokona komisja.
Nazwiska zaproszonych do programu osób ogłosimy na naszym blogu 30 maja.
Z wybranymi osobami skontaktujemy się także telefonicznie i mailowo.

Brak komentarzy: