22 gru 2011

ŚWIęTA


Samych przyjemności. Odpoczynku i radości.

życzy Wam cały zespół Towarzystwa "ę"

20 gru 2011

Wystawa podsumowująca szóstą edycję Fotoprezentacji już otwartaW sobotę otworzyliśmy wystawę "Nowy Port" Julii Staniszewskiej i Piotra Bekasa.
Można ją oglądać codziennie do 4 lutego 2012, w godzinach 11:00 - 16:00 w Starej Kordegardzie w Łazienkach Królewskich.

Serdecznie zapraszamy.11 gru 2011

Podsumowania
W 2011 roku nie mogliśmy narzekać na brak zajęć i wyzwań. Mamy nadzieję, że Wy też! Dziś z przyjemnością raportujemy, co udało nam się osiągnąć.

Produkowaliśmy projekty artystyczne i społeczne. Szkoliliśmy, przyznawaliśmy dotacje, wydaliśmy książkę. Tworzyliśmy i promowaliśmy nowe modele działania w sferze kultury. Stworzyliśmy sieć animatorów kultury działającą w całym kraju. Prowadziliśmy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Nasze cele realizowaliśmy w ramach trzech linii programowych:

SPÓŁDZIELNIA MŁODYCH TWÓRCÓW to alternatywne studio produkcyjne, w którym stwarzamy warunki do rozwoju młodym twórcom. Działamy według zasady: „od pomysłu do realizacji”. Organizujemy warsztaty, wystawy, otwarte pokazy, przeglądy portfolio, produkujemy pierwsze filmy i projekty fotograficzne („Polska.doc”, „Przedszkole Filmowe”, „Videonotacje”, „Fotoprezentacje”, „Migawki”). Promujemy młodą twórczość dokumentalną w Polsce i zagranicą.

OBYWATELE DZIAŁAJĄ to laboratorium projektów społeczno-kulturalnych. Umożliwiamy animatorom realizację własnych przedsięwzięć na skalę dzielnicy, miasta, regionu czy całego kraju. Realizujemy programy dotacyjne i mikrodotacyjne („Seniorzy w akcji”, „Młodzi Menedżerowie Kultury”, „Laboratorium Animatorni”, „Animator in Residence”). By wspierać lokalnych liderów, stworzyliśmy sieć Latających Animatorów Kultury, która zrzesza doświadczonych trenerów z całego kraju.

OTWARTY SEKTOR KULTURY to think thank tworzący nowe rozwiązania dla kultury („Zoom na domy kultury”, „Laboratorium Zmiany”). Prowadzimy projekty partycypacyjne angażujące pracowników sektora kultury, mieszkańców, badaczy i samorządy lokalne w życie publiczne. Razem z nimi wypracowujemy nowe strategie działań dla istniejących instytucji kultury (domy kultury, biblioteki, uniwersytety III wieku). Towarzyszymy im w procesie wprowadzania zmiany.


ROK 2011 W LICZBACH:

„Młodzi Menedżerowie Kultury w bibliotekach” dotarli ze swoimi działaniami do ok. 800 uczestników bezpośrednich (uczestnicy warsztatów, zespoły projektowe); ok. 6000 uczestników pośrednich (mieszkańcy –widzowie projekcji filmowych, wystaw, happeningów, goście spotkań); ok. 70 partnerów (urzędy gmin, domy kultury, lokalni przedsiębiorcy, drukarnie, media, parafie) ok. 240 dni wydarzeń (projekcji filmowych, wystaw, spotkań, warsztatów, happeningów itd.). Wydaliśmy także „Kieszonkowy Leksykon Młodych Menedżerów Kultury” i raport podsumowujący tę edycję programu.


W projektach nagrodzonych w konkursie „Seniorzy w akcji” udział wzięło blisko 2846 osób w różnym wieku (w tym 1102 seniorów). Przyznaliśmy 34 dotacje, zorganizowaliśmy 10 dni warsztatów wspierających realizację projektów dla animatorów oraz 3 sesje warsztatów dla zespołów z 16 Uniwersytetów Trzeciego Wieku (rozwijanie umiejętności liderskich, poznanie nowych metod edukacji i realizacji działań społecznych na UTW). Dofinansowaliśmy realizację 4 spotkań regionalnych sieciujących Uniwersytetów (Nowy Sącz, Katowice, Toruń, Lublin) oraz 3 dotacje dla najlepszych planów ich rozwoju. Przygotowujemy ewaluację trzeciej edycji konkursu.

W 2011 roku nasi „Latający Animatorzy Kultury” odwiedzili ponad 40 miejscowości i przeprowadzili ponad 650 godzin warsztatów (filmowych, fotograficznych, dziennikarskich,multimedialnych).

Współpracujemy z 3 domami kultury na Mazowszu. W ramach programu „Zoom na domy kultury” wspólnie z pracownikami, przedstawicielami samorządów i odbiorcami ich działań wypracowujemy partycypacyjną strategię ich rozwoju.

Zorganizowaliśmy seminarium „Tożsamości odzyskane” dla 20 animatorów kultury z całego kraju oraz 1 wizytę studyjną dla grupy animatorów z Izraela.

W tym roku Animatornia obchodziła trzecie już urodziny. Uruchomiliśmy nowe działanie – „Animator in Residance”, w ramach którego do Warszawy przyjechały 2 animatorki na dwutygodniowy pobyt twórczy i zrealizowały 2 projekty społeczno-kulturalne. Wyprodukowaliśmy 5 nowych videonotacji i 1 płytę DVD z 10 etiudami dokumentalnymi „Przedszkola Filmowego”. Z grupą 40 uczestników stworzyliśmy 2 multimedialne bajki dla dzieci i przeprowadziliśmy 6 otwartych pokazów „Bajkowania”, w których uczestniczyło ponad 180 osób. W ramach "Laboratorium Animatorni" wsparliśmy 6 miniprojektów społeczno-kulturalnych realizowanych przez początkujących animatorów, w których udział wzięło ponad 580 osób. Zorganizowaliśmy 9 pokazów "Kina Filmów Dokumentalnych" połączonych z dyskusją i spotkaniami autorskimi (ok. 800 widzów). W ramach „Migawek” przeprowadziliśmy cykl otwartych spotkań i przeglądów portfolio, w których udział wzięło ponad 700 osób. Stworzyliśmy także możliwość 20 młodym ludziom do rozwijania własnych projektów fotograficznych i zaprezentowania ich podczas wspólnej wystawy, którą łącznie zobaczyło ok. 500 osób. W ramach „Fotoprezentacji” wsparliśmy realizację dwóch wystaw fotograficznych (Michała Łuczaka i Michała Dąbrowskiego, Julii Staniszewskiej i Piotra Bekasa), a z uczestnikami „Pracowni Design” zbudowaliśmy zestaw mebli dla 1 warszawskiego domu kultury i przygotowaliśmy manual pod hasłem „Innowacyjne centrum kultury – zrób to sam!”. Wspólnie z dzielnicą Targówek w ramach programu Re.Blok uruchomiliśmy letnie "Kino na Dachu". W 2 edycji „Warszawy dla początkujących” ok. 50 młodych ludzi wkręcało się w wolontariat i poznawało od kuchni funkcjonowanie warszawskiego sektora kultury. Z kolei podczas „Projektu Warszawianka” 15-osobowa grupa tworzyła multimedialną mapę prezentującą sylwetki inspirujących kobiet związanych z Warszawą.

W ramach pierwszej edycji programu Polska.doc zorganizowaliśmy 4 trzydniowe sesje warsztatowe dla 23 młodych twórców z całej Polski. Wyprodukowaliśmy 13 autorskich projektów filmowych i fotograficznych. Wspólnie z 11 młodymi twórcami zrealizowaliśmy 5 warsztatów multimedialnych dla 100 dzieci i młodzieży. Uruchomiliśmy nową stronę internetową i opublikowaliśmy ponad 20 materiałów z zakresu edukacji multimedialnej. Promowaliśmy młodych polskich twórców podczas 3 międzynarodowych festiwali (Amsterdam, Londyn, Sewilla, Warszawa), a podczas Europejskiego Kongresu Kultury nasz Art Kontener prezentujący krótkie filmy młodych twórców z całej Europy odwiedziło ponad 500 osób.

W ramach Kongresu Kultury wyprodukowaliśmy także 24 godzinny „Generator Pomysłów”, w którym udział wzięło ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Europy. Cztery zespoły wymyśliły swoje autorskie pomysły na działania kulturalno-społeczne. Dwa z nich będą realizowane.

Wspólnie z firmą Samsung stworzyliśmy konkurs i cykl warsztatów filmowych pod hasłem "Warszawa w 3 minuty".

W naszym biurze przy ul. Mokotowskiej 55 gościliśmy ponad 20 grup animatorów i animatorek kultury z całej Polski i z zagranicy. Wzięliśmy udział w ponad 10 debatach i 6 konferencjach. Współpracowaliśmy przy tworzeniu Programu Rozwoju Kultury dla Warszawy. Zostaliśmy członkami Koalicji na Rzecz Edukacji Filmowej zainicjowanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz dołączyliśmy do międzynarodowej sieci Doc Next Network powołanej przez Europejską Fundację Kultury. Sieć DNN skupia edukatorów, animatorów i kuratorów pracujących w obszarze edukacji medialnej w Polsce, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Turcji.

Otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. Zdobyliśmy drugie wyróżnienie w konkursie na najlepszy projekt z zakresu edukacji medialnej organizowany przez Fundację Evansa. Byliśmy nominowani do nagrody 3Sektor przyznawanej przez Centrum Komunikacji Społecznej oraz w konkursie „Stołeczne-Społeczne” ogłoszonym przez portal warszawa.ngo. Projekty „Warszawa dla Początkujących”, „Podwórko re:kreacja” i „My Kobiety Muranowa” zdobyły wyróżnienia w konkursie organizowanym przez portal „Platforma Kultury”.

Nasz zespół liczy 17 stałych współpracowników. Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań i metod pracy. Pod okiem profesjonalistów szkoliliśmy się z zakresu zarządzania czasem, pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Wzięliśmy udział w 4 superwizjach prowadzonych przez doświadczonego coacha. Stworzyliśmy strategię rozwoju stowarzyszenia na najbliższe 3 lata. Nasze działania wzmacniała pomoc 8 wolontariuszy.

Realizację naszej misji wsparło ponad 500 animatorów, socjologów, psychologów, mediatorów, trenerów, filmowców, fotografów, artystów i innych pracowników sektora kultury.

Wszystkim serdecznie dziękujemy! Wspólnym wysiłkiem zmieniamy świat na lepszy.

zespół Towarzystwa „ę”

Odwracamy wektor kultury

Animatornia to przestrzeń: filmu, fotografii, działań multimedialnych, otwarta na pomysły mieszkańców niezależnie od wieku i dotychczasowego zaangażowania w życie kulturalno-społeczne Warszawy. Animatornia powstała z miłości do miasta. O latającym domu kultury opowiada Paulina Capała – menedżerka Animatorni.


Monika Wacławek: Animatornia ma już trzy lata. Właśnie podsumowujecie projekt.

Paulina Capała: Tak, rzeczywiście pracujemy nad przygotowaniem ewaluacji naszych działań. Chcemy zmierzyć co i w jakim stopniu nam się udało, a co mogliśmy zrobić trochę lepiej. Do współpracy zaprosiliśmy niezależnego socjologa. Wierzę, że opracowanie takiego raportu będzie dla nas świetną wskazówką na najbliższą przyszłość. Choć oczywiście już teraz mamy swoje intuicje.

MW: Jakie to intuicje?

PC: Wierzymy, że Warszawa potrzebuje platformy do spotkań uczniów z mistrzami, starszych z młodszymi, przestrzeni do oddolnych działań interdyscyplinarnych. Takiej soczewki, która zogniskuje i uwolni ukryty w mieszkańcach potencjał.

MW: Co dokładnie masz na myśli mówiąc „oddolnych działań interdyscyplinarnych”?

PC: Czyli współtworzonych przez mieszkańców. W Animatorni już od samego początku jej działania chcieliśmy odwrócić wektor kultury. Postawiliśmy mocno na tworzenie programu, w którym jest się nie tyle biernym odbiorcom, co aktywnym podmiotem – kreatorem nowych rozwiązań, autorem i realizatorem własnych pomysłów. Naszą rolą było stworzenie pretekstu do spotkania. Dawaliśmy wsparcie merytoryczne, nasze doświadczenie, zaplecze techniczne i sieć kontaktów, bo jasne jest, że nie działamy w próżni. Na szczęście nie jesteśmy samotną wyspą. Działamy w oparciu o zaprzyjaźnione kawiarnie, kluby, instytucje i inne organizacje pozarządowe. Cieszę się, że mamy w Warszawie tylu wspaniałych przyjaciół, od których możemy czerpać i z którymi możemy dzielić się tym, co udało nam się w Animatorni wypracować.

MW: Animatornia to taka wylęgarnia działań społecznych i artystycznych?

PC: Dokładnie. W Laboratorium Animatorni pracujemy z ludźmi, którzy mają świetne pomysły na działania społeczno-kulturalne. Otaczamy ich opieką i stwarzamy bezpieczne warunki do realizacji nawet najbardziej ryzykownych pomysłów. Każdego roku dostajemy ponad 60 zgłoszeń. Wesprzeć możemy sześć mini projektów. Od samego początku najważniejszym dla nas kryterium jest autentyczność pomysłu wynikająca z osobistej motywacji i pasji oraz chęć dzielenia się tym z innymi.

MW: Czyli Wasza misja nadal aktualna?

PC: „Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie z pasją działają dla siebie i dla innych” - to jest fundament wszystkich naszych działań. Dlatego właśnie po dwóch latach pracy postanowiliśmy odświeżyć formułę niedzielnych spotkań dla dzieci. W tym roku uruchomiliśmy projekt pod hasłem „Bajkowanie – zrób to sam!”. Zaprosiliśmy rodziców, dziadków, pracowników domów kultury i początkujących animatorów do udziału w cyklu warsztatów i spotkań z ekspertami, podczas których wspólnie wymyślaliśmy nowe sposoby na kreatywne spędzanie czasu z dzieciakami. Każdego miesiąca uczestnicy pod okiem doświadczonych coachów przygotowywali otwarty pokaz Bajkowania połączony z interdyscyplinarnymi warsztatami dla dzieci. Po prostu: dajemy wędkę, nie rybę.


MW: A co się dzieje z działaniami, które w Animatorni kiełkują?

PC: Budujące jest to, że wiele z pomysłów udaje się kontynuować. Iwona Cała, która robiła u nas projekt „Podwórko re:aktywacja” prowadzi cykl architektonicznych warsztatów współpracując z różnymi organizacjami czy instytucjami. Marta Pawlaczek kontynuuje cykl spotkań „Pogotowie Filozoficzne”. Gocha Pawlak zdobyła mini grant z Centrum Komunikacji Społecznej i właśnie zakończyła z dużym powodzeniem drugą edycję „Warszawy dla początkujących”. Krzysiek Kowalski, Michał Dąbrowski, Tomek Dubiel, Monika Kmita czy Ula Klimek rozwijają kolejne projekty artystyczne. W Warszawie pojawiają się kolejne sotkania dla dzieci oparte o wypracowaną przez nas formułę „Bajkowania”. Autorzy Videonotacji – czyli krótkich etiud dokumentalnych o Warszawie i uczestnicy „Przedszkola Filmowego” [organizowanego z Wajda Studio -przyp. Red] reprezentowali w tym roku pokolenie twórców D.I.Y. na międzynarodowym festiwalu filmowym w Amsterdamie (IDFA). Ewa Majdecka i Olga Mickiewicz właśnie zakończyły „Projekt Warszawianka”, który zrealizowały dzięki nagrodzie zdobytej za „Marsz na trawę” rozwijany w ramach naszego Laboratorium Animatorni.

MW: Lista jest rzeczywiście długa. Teraz pozostaje tylko pytanie co dalej?

PC: Formalnie w tym roku kończymy realizację projektu. Uważamy, że to był udany pilotaż. Chcemy wrócić w nieco zmodyfikowanej formule.

MW: Wrócić?

PC: Do tej pory nasze działania wspierał Urząd Miasta Stołecznego Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku to wsparcie się kończy. Będziemy startować w konkursie. Od jego wyników będzie sporo zależało. Szukamy również innych możliwości rozwijania naszych działań i zapewnienia im minimalnej stabilności. Od tego roku mamy status organizacji pożytku publicznego. Możemy więc zbierać środki na naszą działalność statutową. Wierzymy w ideę crowd fundingu [społeczne finansowanie]. W tym roku chcemy zbierać na stypendia dla młodych twórców. Naszym wielkim marzeniem jest uruchomienie pierwszego w Polsce alternatywnego studia produkcyjnego. Inicjatywę nazwaliśmy Spółdzielnią Młodych Twórców. Uruchomimy na większą skalę to, co działa już teraz. Jeśli ktoś ma pomysł na film, cykl fotografii, fotokast – może przyjść do nas i dostać mini budżet na jego realizację, wsparcie sprzętowe, możliwość profesjonalnej konsultacji. Chcemy stworzymy inkubator pierwszych, autorskich projektów dokumentalnych.

MW: Czyli plany na kolejne lata są? Animatornia nie zniknie z kulturalnej mapy Warszawy?

PC: Już dziś mogę obiecać, że chcemy działać dalej.

9 gru 2011

Nagrody za filmy zrealizowane podczas warsztatów WARSZAWA W 3 MINUTY

Zakończyliśmy cykl warsztatów WARSZAWA W 3 MINUTY, realizowany wspólnie z Samsung Art Master.

Zgodnie z zapowiedzią komisja konkursowa w składzie: Jakub Piątek, Piotr Kielar, Norman Leto, Jaśmina Wójcik, Ada Karczmarczyk jednogłośnie nagrodziła następujące filmy i ich autorów:

I nagroda - telefon Samsung Wave 723 została przyznana Miłoszowi Stępowskiemu za film pt.,Pustka’": za wrażliwość i liryczne spojrzenie na starą Warszawę

II nagroda- dysk zewnętrzny M2 ostała przyznana Sarze Wojciechowskiej za film pt.,Dłoń’’: za wnikliwą obserwację dokumentalną i umiejętne kadrowanie

III nagroda dysk zewnętrzny G2 przyznana komisyjnie zamiast Nagrody Publiczności została przyznana Marcie Lasek za film pt. ,,10 lat’’: za diagnostyczne ujęcie Warszawy poprzez pryzmat czasów pokoju i ,,prosperity’’.

Jury dodatkowo doceniło i wyróżniło za wrażliwość filmową filmy: ,,Bo ja jestem z lasu’’ Piotra Strojnowskiego oraz ,,Strogonow’’ Michaliny Musielak.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM I DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁĄ ENERGIĘ PODCZAS WARSZTATÓW!

8 gru 2011

Julia Staniszewska i Piotrek Bekas 'Nowy Port'
fot. Julia Staniszewska / Mikołaj ŁozińskiJulia Staniszewska i Piotek Bekas w okolicach Portu Praskiego.

Zdjęcia już zrobione.

Pracujemy nad wyborem fotografii na wystawę.

Za tydzień, 17 grudnia o godz.17:00 zapraszamy Was na wernisaż projektu "Nowy Port" do Starej Kordegardy w Łazienkach Królewskich.
7 gru 2011

Zakręceni Milanowianie

Co się dzieje, kiedy grupa zakręconych pasjonatów fotografii spotyka innych ludzi z nietypowymi zainteresowaniami? Powstają świetne zdjęcia! Wybraliśmy dwadzieścia najlepszych zdjęć, które powstały w trakcie warsztatów zorganizowanych przez Milanowskie Centrum Kultury i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Fotografie przedstawiają mieszkańców Milanówka – osoby z pasją, którą chcą się podzielić.
Inauguracja wystawy 10 grudnia (sobota) o godz. 12.00, Teatr Letni MCK, ul. Kościelna 3

Wystawę będzie można zobaczyć w przestrzeni Milanówka – szukaj wystawy w witrynach sklepów, a także w Milanowskim Centrum Kultury oraz w dawnym klubie Belfast, przy ul. Piłsudzkiego 30.

Warsztaty fotograficzne i wystawa są częścią projektu ZOOM na DOMY KULTURY. STRATEGIE ROZWOJU.

Naszym celem jest stworzenie warunków, w których mieszkańcy będą mogli podjąć dialog z lokalną władzą na temat kształtu ich domu kultury. W toku konsultacji i prac warsztatowych mieszkańcy Milanówka opracują strategię działania Milanowskiego Centrum Kultury. Powstała w ten sposób strategia stanie się podstawą do opracowania długofalowych założeń i konkretnych pomysłów na działania.

W ramach programu odbywają się otwarte spotkania, wspólnie prowadzone diagnozy potrzeb i oczekiwań wobec domu kultury, spotkania konsultacyjne i działania w przestrzeni miasta – wszystko po to, żeby lepiej zrozumieć jaki ma być wymarzony, ale możliwy do zrealizowania, dom kultury mieszkańców Milanówka.

Więcej informacji w Milanowskim Centrum Kultury i na stronie projektu www.zoomnadomykultury.ckipmilanowek.pl

W warsztatach „Zakręceni Milanowianie” udział wzięli: Ola Dudek, Ania Górska, Maciej Gruchała, Klementyna Jarnuszkiewicz, Maciek Klimowicz, Bartek Kucharski, Janusz Lewoń, Maciek Nadzikiewicz, Kasia Olborska, Dominik Olborski, Rafał Olborski, Ola Pawlik, Kamil Piotrowicz, Robert Wojcieski, Robert Wojtczak, Paulina Capała (ę), Agnieszka Strzemińska (ę).

Projekt jest realizowany przez: Milanowskie Centrum Kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Urząd Miasta w Milanówku. Projekt realizowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Bardzo dziękujemy Katarzynie Pawlik z firmy fotograficznej MJA za wydruk zdjęć na wystawę.

5 gru 2011

Zapraszamy na wystawę podsumowującą szóstą odsłonę projektu Fotoprezentacje
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" / Fotoprezentacje

NOWY PORT

Julia Staniszewska / Piotr Bekas

Stara Kordegarda, Muzeum Łazienki Królewskie
wejście bramą przy zbiegu ulic Agrykola i Myśliwieckiej

Wernisaż 17 grudnia 2011 godz. 17:00
Finisaż 4 lutego 2012 godz. 17:00

Projekt Julii Staniszewskiej i Piotra Bekasa to fotograficzny opis okolic warszawskiego Portu Praskiego, przed wojną nazywanego Nowym Portem.

Od 1927 roku Port służył do przeładunku towarów.W 1980 roku został zlikwidowany. Od tamtej pory prowadzone są nowe plany zagospodarowania jego przestrzeni.

W najbliższym czasie rozpocznie się tu realizacja nowej inwestycji, która zamieni tę okolicę w nowoczesną dzielnicę apartamentowo - handlową oraz park.

Julia Staniszewska i Piotr Bekas zrealizowali serię fotografii dokumentujących życie i atmosferę tej części warszawy,tuż przed jej kolejną przemianą.

Wystawa zostanie zaprezentowana w Starej Kordegardzie leżącej na wodnym szlaku Łazienek Królewskich.


Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu Animatornia dzięki wsparciu finansowemu M.St.Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


koordynacja: Zuza Sikorska (kontakt: zuza.sikorska@e.org.pl)

współpraca: Katarzyna Chudyńska - Szuchnik (WarsOff)


partnerzy medialni: Aktivist, Emma Pak, FotopolisWARSZAWA W 3 MINUTY po raz trzeci


Ostatni raz spotkaliśmy się z grupą młodych pasjonatów filmu w ramach warsztatów, organizowanych wspólnie z Samsung Art Master, prowadzonych tym razem przez Adę Kaczmarczyk i Kubę Piątka. Tego dnia większość młodych twórców podążyła w swoich etiudach za rytmem i pośpiechem miasta. Niedługo pokażemy Wam, dokąd zawiódł ich ten trop. Poniżej - kilka migawek z sobotnich warsztatów, a za kilka dni - ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagrody autorce lub autorowi najciekawszej pracy!4 gru 2011

Zapraszamy na choinkę


Kochani

Jak co roku zapraszamy wszystkich Naszych Przyjaciół na świąteczne spotkanie w ę-miejscu na Mokotowskiej 55.

Od 18.00 wspólnie robimy ozdoby choinkowe
O 19.30 iluminacja ę-choinki na naszym podwórku i wiele świątecznych niespodzianek

Przybywajcie tłumnie! Będzie kolorowo, słodko i muzycznie!


2 gru 2011

Kino Filmów Dokumentalnych 26

Zapraszamy na ostatni w tym roku pokaz Kina Filmów Dokumentalnych.

12 GRUDNIA, godz. 19.00
projekcja filmu i spotkanie z Marcelem Łozińskim i Anna Bikont

„TONIA I JEJ DZIECI” reż. Marcel Łoziński

11 letnia Werka ze swoim 9 letnim bratem Marcelem znależli się przed drzwiami Domu Dziecka we Wrocławiu. Na pytanie kim są, Werka odpowiedziała: "My jesteśmy dziećmi komunistów". Usłyszeli wrzask :"Tylko żydokomunę nam tu przysyłają." Jest 1949 r. Mama Werki i Marcela. przedwojenna komunistka została aresztowana. Oskarżona o współpracę z wywiadem amerykańskim odsiedzi 5 i pół roku.Ten czas jej dzieci spędzą w kolejnych domach dziecka. Film o rodzeństwie naznaczonym wyborami ideowymi rodziców.

Marcel Łoziński - Wybitny reżyser dokumentalista nagradzany w Polsce i zagranicą. Nominowany do Oskara. Wykładowca Szkoły Wajdy. W 1965 ukończył Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej i podjął pracę w WFD jako inżynier dźwięku. Ojciec reżysera Pawła Łozińskiego i pisarza Mikołaja Łozińskiego.

Anna Bikont – polska dziennikarka, reporterka i pisarka. Jest autorką i współautorką książek oraz zbiorów reportaży w tym publikacji My, z Jedwabnego. Wspólnie z Joanną Szczęsnąnapisała m.in. Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, za tę pozycję autorki uhonorowano Nagrodą Wielką Fundacji Kultury

Organizator:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Partner:
Krytyka Polityczna

Finansowanie:
Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronat medialny:
Aktivist, Emma Pack